Revize a zkoušky vyhrazených ZZ

- zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg

- jeřáby o nosnosti nad 5000 kg

- pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m

- stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby

 

Montáže vyhrazených ZZ

- pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m

- stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby

 

Základní a opakované školení

jeřábníků tř. A,B,D,N * vazačů břemen A a B * signalistů, obsluhovatelů PZPP * dozorců a řidičů stavebních výtahů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13327